ST06 DATABASE HOST MONITORING

Bir Basis danışmanının en çok kullandığı işlem kodlarında birisi de st06’dır.

ST06’da Application sunucusunun donanım değerleri monitor edilir.

Ancak bildiğiniz üzere Hana kullanan çoğu şirket Application ve Hana DB’yi farklı sunucularda barındırıyor, st06’da sadece Application sunucusunun donanımı monitor ediliyor.

Aşağıdaki anlatacağım yöntemle Hana sunucusunu da st06’dan monitor edecebileceğiz, bu yöntem ile Linux sunucuya ssh ile bağlanmaya gerek kalmıyor, hem Application, hem de Hana’nın üzerinde koştuğu Linux sunucuyu st06’dan monitor edebiliriz.

Öncelikle Database Host’taki Sap Host Agent’ı güncelleyin.

000 Client’ında rz21’e girin.

Database hostname ve Database üzerinde Sap Host Agent kullanıcı bilgilerini girin.


Sonraki adımda tekrar Sap Host Agent bilgilerini girin.

Route to SID tabına geçin

000 Client’ında CSMREG (System tipi) isimli bir user oluşturun ve bu kısma bilgilerini girin.


Ardından Generate tuşuna basın.

Host kaydı bittikten sonra st06’ya gidin ve Hosts kısmında Database sunucusuna tıklayın ve Database sunucusunu monitor etmeye başlayın.

STMS Lock Butonu Gizleme

Stms’te sık karşılaşılan sorunlardan biri de danışmanların yanlışlıkla Lock butonuna basıp STMS’i kitlemesi. Lock butonu Request taşıma butonunun yanında bulunduğu için bu sorunla çok sık karşılaşıyoruz.


Bu sorunun çözümü için öncelikle STMS Domain Controller hangi sistemde ise o sistemde 000 Client’ına login olun.

Sırasıyla STMS > Overview > Sytems, butonu gizleyeceğiniz sistemi seçin Transport Tool tabına gelin.

Aşağıdaki Printscreen’de yer alan NO_IMPORT_ALL ve IMPORT_SINGLE_ONLY parametrelerini ekleyip değerlerini 1 verin.

NO_IMPORT_ALL parametresi tüm requestleri taşı botununu gizlemek için kullanılır bu parametre eklenmeden IMPORT_SINGLE_ONLY parametresi de çalışmıyor.

Parametreleri ekledikten sonra stms aşağıdaki şekilde olması gerekiyor.